تبدیل واحدهای سرعت تبادل اینترنت

واحد تبادل داده در مودم و اینترنت چیست؟

واحد تبادل داده در مودم‌ها  کیلوبیت بر ثانیه است که بصورت (b کوچک) Kbps نمایش داده می شود. از این‌رو سرعت بسته‌های اینترنتی معمولا به واحد کیلوبیت بر ثانیه عرضه می‌گردند و در مواقعی که سرعت بالاتر ارائه می‌شود به صورت مگابیت بر ثانیه Mbps نمایش داده می‌شوند. از طرفی دیگر واحد تبادل داده در کامپیوتر و برنامه‌های مدیریت دانلود همچون IDM با واحد کیلوبایت KBps (با B بزرگ) نمایش داده می‌شود.
حال فرض کنید شما یک سرویس 256 کیلوبیت (Kbps) را خریداری نموده‌اید، در هنگام دانلود برنامه مدیریت دانلود و یا مروگر شما عدد 52 را که در واقع 52 کیلوبایت برثانیه (KBps) است نمایش می‌دهد. آیا سرعت دریافتی با سرعت خریداری شده برابر می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است عدد 52 را که بر حسب کیلوبایت برثانیه (KBps) می‌باشد، در عدد 8 ضرب نمایید تا به کیلوبیت بر ثانیه (Kbps) تبدیل گردد. نتیجه 416=52*8 کیلوبیت بر ثانیه (Kbps) است یعنی سرعت واقعی دریافتی از سرعت خریداری شده بیشتر بوده و بنابراین مشتری سرعت تشویقی دریافت نموده است.
آموزش تبدیل واحدهای سرعت تبادل اینترنت (دیتا)

توجه: ضرب در 8 نمودن عدد سرعت دانلود، به هیچ وجه ارتباطی با ضریب اشتراک 1 به 8 نداشته و صرفاً برای تبدیل واحد کیلوبایت بر ثانیه به واحد کیلوبیت بر ثانیه می‌باشد. همانطور که برای تبدیل کیلو به گرم باید عدد را در 1000 ضرب نمود.

چه زمانی کندی سرعت داریم؟

چه زمانی کندی سرعت داریم؟

زمانی می‌توانیم بگوییم کندی سرعت داریم که سرعت دریافتی، کمتر از سرعت سرویس خریداری شده باشد. از این‌رو پیشنهاد می‌گردد زمانی که احساس می‌کنید کندی سرعت دارید قبل از هر کاری سرعت دریافتی را با سرعتی که به شما فروخته‌اند مقایسه نمایید. می توانید با یک تست ساده اینکار را انجام دهید. با یک برنامه مدیریت دانلود مثل IDM فایلی را دانلود نمایید، به عددی که در قسمت “transfer rate” نمایش داده می‌شود دقت کنید.

این عدد بر حسب کیلوبایت و یا مگابایت نمایش داده می‌شود،  آن را در 8 ضرب نمایید، عدد حاصله بایستی برابر و یا بزرگتر از عدد سرعت سرویس خریداری شده باشد. در صورتیکه عدد حاصله بزرگتر از عدد سرعت سرویس خریداری شده باشد، شرکت ارائه خدمات اینترنت به شما سرعت تشویقی داده است.